Notícies 3cat24.cat

dilluns, 14 d’abril de 2008

Punt d'Intercanvi. Associació sociocultural

L’Associació Sociocultural Punt d’Intercanvi és una associació fundada l’any 1999 amb la finalitat de potenciar la comunicació entre els pobles treballant des de la diversitat cultural i lingüística i, per tant, des de la interacció.

L’adquisició d’una llengua i l’assimilació d’una cultura aliena pot esdevenir un fet traumàtic si no es fa de la manera adequada. El procés d’aprenentatge s’ha de fer en un clima natural, no pas forçat, cosa que depèn del fet de dissenyar una política d’educació socialment integradora i culturalment conciliadora.

Això representa un gran repte que cal afrontar des de la qualitat i des de la seguretat; la seguretat de saber que la nostra llengua, la nostra cultura i les nostres tradicions són prou sòlides per aconseguir el seu arrelament entre els nous ciutadans, des de la tolerància, des de la participació i des de la comprensió. Per aconseguir això cal posar al seu abast els mitjans necessaris. Mitjans pensats i dissenyats per a ells, des de la pròpia identitat i des del seu bagatge cultural. És necessari que es reconegui i es valori la cultura de l’altre per assolir el reconeixement de la seva identitat com a persona dins la societat d’acollida.