Notícies 3cat24.cat

dilluns, 25 d’agost de 2008

L'aigua és H2O

MUD, miniunitat didàctica que desenvolupa continguts del currículum de secundària de l'àrea de ciències de la naturalesa.

El planeta Aigua

Completa web entorn a una reflexió sobre el consum exagerat d'aigua: informacions, usos i abusos, xifres, refranyer...

http://www.xtec.cat/~jplanas3/aigua/

Dels rius i embassaments a l'aixeta

WebQuest per a l'alumnat de cicle superior de primària i 1r cicle d'ESO de l'àrea de coneixement del medi.

Geometria i trigonometria

Material d'estudi i aprenentatge. Conté apunts, activitats interactives, qüestionaris i explicacions complementàries.
http://www.xtec.cat/~jvillano/M33_per_penjar/INICI_M33.htm