Notícies 3cat24.cat

dissabte, 19 de gener de 2008

Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries

http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/carta/docs/cartaeur.pdf