Notícies 3cat24.cat

divendres, 18 de gener de 2008

Linguapax

Organització no governamental l'orientació bàsica de la qual és la promoció de les polítiques que protegeixen la diversitat lingüística i que fomenten l'aprenentatge de diverses llengües: