Notícies 3cat24.cat

dissabte, 1 de desembre de 2007

Atles interactiu de l'entonació del català

L’Atles interactiu de l’entonació del català té com a objectiu la presentació sistemàtica d’una sèrie de materials en àudio i en vídeo per a l’estudi de la prosòdia i l’entonació dels dialectes catalans, de tal manera que es pugui iniciar un estudi de la notable diversitat dialectal de l’entonació catalana. A través dels mapes del domini lingüístic, l’usuari pot accedir de forma simple a diferents materials en àudio i vídeo dels diferents parlars catalans.