Notícies 3cat24.cat

divendres, 25 d’abril de 2008

Curs d'Òptica en Java

El curs d'Òptica en Java (Javaoptics) és un conjunt de recursos docents dirigits a l’aprenentatge de l’òptica física en l’àmbit universitari en el marc dels ensenyaments de Física o la titulació en Òptica i Optometria. Una part d’aquests materials pot ser utilitzada per estudiants i professorat de batxillerat per il·lustrar i ampliar diversos aspectes del currículum de física d’aquest nivell educatiu. Els recursos del curs poden ser utilitzats com un material de reforç en un curs presencial ordinari i com l’eina bàsica de treball en un curs semipresencial a través d’Internet.

http://www.ub.es/javaoptics/index-ca.html