Notícies 3cat24.cat

dissabte, 14 de juny de 2008

Dictats en línia

A continuació trobareu un total de 188 dictats en línia, que corresponen als nivells intermedi, de suficiència i superior.Cada dictat es compon d'un text escrit (arxiu PDF) i d'una audició o enregistrament sonor (arxiu MP3).


http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD


Dictats de nivell intermedi
Útils per treballar les regles generals de l’ortografia i algunes excepcions d’ús freqüent.

Dictats de nivell de suficiència
Útils per treballar les regles generals i particulars de l’ortografia i les seves excepcions.

Dictats de nivell superior

Útils per treballar totes les regles generals i particulars de l’ortografia i les seves excepcions.