Notícies 3cat24.cat

diumenge, 8 de juny de 2008

Escola "Sant Joan de Déu"

Som una escola "diferent". El tarannà d'una escola que neix, creix i viu dintre un hospital, no és el mateix que el d'una escola de barri o el d'una escola de nucli urbà o rural. Els nostres alumnes són infants malalts.

L'àmbit hospitalari li dóna unes connotacions especials: la diversitat - per la confluència de variables (malatia, procedència, escola d'origen) - i la intimitat - per l' especial relació que permet establir.Això no vol dir que les línies educatives siguin diferents de l'escola ordinària, però si cal reconèixer que aquest context transmet unes característiques que donen a l'escola un estil propi.

En el present, malgrat haver-se escurçat les estades, l'escola a l'hospital de referència pediàtrica no és un privilegi, sinó una necessitat, al cobrir dignament les necessitats educatives de l'infant malalt i col.laborar en la seva atenció integral:

"La vulnerabilitat de l'infant malalt el fa mereixedor de rebre l'atenció sanitària i educativa que garanteixi el seu projecte de vida".