Notícies 3cat24.cat

diumenge, 29 de juny de 2008

Estudi dels arbres de Catalunya

L'estudi dels arbres de Catalunya és un conjunt d'activitats per treballar a l'aula el CD-ROM Guia per a conèixer els arbres.
Es presenten com unitats didàctiques i fitxes de treball que poden ser utilitzades als diferents nivells educatius:

Unitats didàctiques concretes per a Primària
Crèdits comuns o variables de l'ESO sobre botànica
Crèdits de síntesi de segon cicle de l'ESO
Pràctiques dins la matèria de biologia del Batxillerat
Treball de recerca de 2n de Batxillerat
Els exercicis estan organitzats en tres grans blocs:
MORFOLOGIA
ELS ARBRES EN EL PAISATGE
ELS ARBRES, FONT DE RIQUESA
Cada bloc té diferents unitats didàctiques, amb objectius, activitats i l'apartat del CD-ROM a treballar.
Les activitats, presentades de manera general, poden ser recuperades com a fitxes de treball, clicant sobre la icona.
Les fitxes de treball estan diferenciades: les dirigides a l'alumnat i les del professorat. Poden ser recuperades en el seu conjunt, amb extensió *doc, des dels fitxers professorat.exe i alumnes.exe