Notícies 3cat24.cat

dilluns, 21 d’abril de 2008

Homilies d'Organyà

Les Homilies van ser descobertes pel Dr. Joaquim Miret i Sans, historiador i jurista, el setembre de l'any 1904, tot regirant en la rectoria d'Organyà els pergamins de l'arxiu de l'extingida col·legiata de Santa Maria, que fou fundada pels senyors de Caboet en el segle X o principis de l'XI. La troballa consistia en un petit quadern de pergamí de tres fulls doblegats per la meitat, o sia, sis folis de 18 centímetres d'alt per 12,5 d'ample, escrits en les dues cares, amb 23 ratlles d'escriptura en cada cara o plana, assenyalades fortament amb un punxó i tenint una mitjana de 50 a 55 lletres cada ratlla.

Ja més endavant van ser trobats altres fulls que complementaven els primers, de manera que avui el manuscrit consta de 8 folis escrits per ambdues parts, amb un total de 16 planes.

El caràcter de la lletra és el propi de l'època de transició al gòtic i la qualitat del pergamí, bastant gruixut i ordinari. Certes particularitats del llenguatge fan pensar als erudits que aquest manuscrit és del temps del rei Pere I el Catòlic (1196-1213). El text és escrit en català, no provençalista, tot i que s'hi trobin alguns mots poc coneguts en la llengua catalana.

Segons els experts Les Homilies d'Organyà pertanyen al segle XI, i més concretament del 1080 al 1095.

Els originals es troben a la Biblioteca de Catalunya


http://www.xtec.es/crp-baixllobregat6/homilies.htm