Notícies 3cat24.cat

dilluns, 7 de juliol de 2008

Intercanvis científics entre centres educatius

Ciència a través d'Europa
La construcció d'una Europa unida precisa d'un millor coneixement dels seus ciutadans i entre ells; és amb aquesta finalitat que cal que instruïm els nostres estudiants sobre les actituds i valors que caracteritzen les altres societats.
Molts dels problemes que ens afecten a tots, com per exemple la qualitat de l'aigua, l'obtenció i el subministrament d'una energia més neta, la dieta i la salut, etc., estan íntimament relacionats amb els progressos científics; això provoca discussions a causa dels punts de vista diferents o, fins i tot, divergents que es donen a cada país o regió.