Notícies 3cat24.cat

dimarts, 10 de juny de 2008

La competència digital des de la perspectiva de l'alumnat amb NEE

El nou currículum i les competències
El concepte de currículum s'eixampla en incorporar les competències bàsiques, els objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació.

Es proposa com a finalitat de l'educació que nois i noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món per tal que esdevinguin persones capaces d'intervenir de manera activa i crítica en el món que els ha tocat viure.

El currículum se centra en les competències bàsiques amb la finalitat de la millorar les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia.

Es defineixen les competències bàsiques com "la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació."