Notícies 3cat24.cat

diumenge, 9 de desembre de 2007

La Franja de Ponent

El motiu que la part occidental del Principat de Catalunya es trobi avui sota administració forastera es deu a una arbitrarietat comesa per Jaume II el Just, el qual, per pressió aragonesa, va rectificar en benefici d’Aragó la seua frontera amb Catalunya. Les Corts Catalanes mai no van acceptar la decisió reial. Anteriorment, Jaume I havia establert la frontera occidental de Catalunya al riu Cinca. La divisió provincial espanyola del segle XIX va consagrar l’esquarterament del nostre país.

http://webs.racocatala.cat/franjadeponent/