Notícies 3cat24.cat

divendres, 7 de desembre de 2007

La Vall de Gallinera

Una vegada expulsats els moriscos, la Vall de Gallinera quedà deserta despoblant-se moltes de les alqueries que hi havia. Per això fou repoblada amb famílies de mallorquins. Es va fer mitjançant una carta pobla signada a Benialí el 10 de juny de 1611 pel procurador del duc de Gandia, Matheu de Roda, davant el notari en Pere Chella, i amb la presència dels 78 caps de família que venien a repoblar aquestes terres. Aquestes familíes ocuparen de nou molts del pobles que havien quedat despoblats per l'expulsió dels moriscos però alguns restaren despoblats per a sempre.