Notícies 3cat24.cat

dimecres, 28 de novembre de 2007

Llei d'ordenació d'ús de la llengua oficial al Principat d'Andorra

La llengua catalana és la llengua pròpia del poble andorrà; per tant, és un dels elements primordials que en defineixen la identitat. El nostre idioma constitueix un element fonamental de la nostra cultura, que com la resta del patrimoni que la integra, mereixen la màxima protecció que li puguin oferir els poders públics. El dinamisme de la societat andorrana moderna i l'indubtable interès públic que té el fet de preservar l'ús de la nostra llengua en tots els àmbits, fan necessària la promulgació d'una Llei com la present.

http://www.geocities.com/asensi.geo/Legis/Arxius/lplandorra.htm