Notícies 3cat24.cat

dijous, 3 d’abril de 2008

LUEV i normativa general sobre l'ensenyament del valencià

Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià:
Legislació general sobre l’ensenyament en i del valencià:
DECRET 233/1997, de 2 de setembre (Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i Primària)
DECRET 234/1997, de 2 de setembre (Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts de Secundària)
Legislació sobre els programes educatius bilingües:
Decret 107/1984, d’1 d’octubre (modifica parcialment el Decret 79/1984)