Notícies 3cat24.cat

diumenge, 6 d’abril de 2008

Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar

El Marc Europeu Comú de Referència (MECR) és un document elaborat pel Consell d'Europa i presentat l'any 2001 durant la celebració de l'Any Europeu de les Llengües. És el resultat d'un procés de treball iniciat en 1991 que va estar inspirat i fonamentat en treballs parcials previs fets per particulars i institucions des de 1971.

http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/marc_eur_comun.htm

http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/marc/index.htm