Notícies 3cat24.cat

dimarts, 22 d’abril de 2008

Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina

El febrer de 2008 s'ha presentat la segona edició del ‘Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina', una publicació que té per objectiu establir un pla d'acció contra la pràctica de l'ablació. Amb aquesta obra s'actualitza una primera edició que es va publicar l'any 2001 ja que les diverses reformes legislatives que s'han succeït des de llavors feien necessària l'adaptació dels continguts i actualització de les recomanacions i accions a seguir en casos de sospita de risc i en fases preventives. Aquests canvis normatius provenen del nou Codi Penal, de la nova Llei Orgànica del Poder Judicial i del projecte de Llei contra la violència masclista.


Aquest protocol és un instrument de treball, d'assessorament i d'informació àgil i útil, de 40 pàgines, adreçat als diversos professionals implicats que presenta una sèrie de recomanacions i propostes d'intervenció en l'àmbit de la salut, dels serveis socials, dels centres docents, dels cossos de seguretat i de les entitats.