Notícies 3cat24.cat

dimecres, 11 de juny de 2008

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) és un dels Centres Ocupacionals de la Fundació Maresme.

El SOI és un centre de FORMACIÓ LABORAL que acull persones adultes, a partir del 18 anys, amb un grau de disminució psíquica igual o superior al 33% i amb un nivell de quocient intel·lectual entre mig i lleuger, que han acabat el període de formació escolar, però que encara no estan integrades dins del Centre Especial de Treball ni dins del Servei de Teràpia Ocupacional.