Notícies 3cat24.cat

dijous, 6 de març de 2008

Gabinet de didàctica

El Gabinet de Didàctica de Llengües s'ha posat en marxa a partir del gener de 2006. És una de les àrees en què s’estructura el Servei Lingüístic. Funciona com a servei virtual amb l’objectiu de donar suport didàctic i bibliogràfic a totes aquelles persones interessades, tant alumnat com professorat, en la recerca de material per a la docència i per a l’autoaprenentatge en el camp de la llengua, per tal de contribuir també a la normalització lingüística.

El Gabinet de Didàctica de Llengües vol acomplir la finalitat de difondre de manera virtual aquell material bàsic necessari i útil per a l’aprenentatge de la llengua catalana i, en un futur pròxim, d’altres llengües modernes.

Aquest espai està enfocat sota dos punts de vista diferents, el del docent i el de l’aprenent, car consideram que uns i altres requereixen material adient per acomplir tasques diferents: ensenyar i aprendre.

http://www.uib.es/secc6/slg/SLGD/presentacio.htm