Notícies 3cat24.cat

dimecres, 21 de novembre de 2007

Educació familiar dels nens i nenes sords

Document de 187 pàgines en format pdf, amb diferents enllaços interns per facilitar la lectura ràpida des de l'ordinador. Inclou la fonamentació teòrica, el recull de dades de la recerca (amb els corresponents gràfics), la discussió de resultats i les conclusions i propostes (120 pàgines). S'afegeixen annexos amb diferents materials emprats a la recerca (67 pàgines).
El treball presenta el resultat d’una recerca, realitzada amb famílies amb criatures sordes, que ha indagat a dos nivells: d’una banda sobre les necessitats d’aquestes famílies en relació a l’educació familiar, les pautes de criança dels seus fills i filles i la qualitat de vida de la família. I, d’altra banda, en relació a les necessitats d’informació, assessorament i suport que les famílies declaren tenir. A partir de les dades obtingudes de les pròpies famílies, així com de la cerca documental sobre programes d’atenció a famílies i de la reflexió sobre la pràctica assessora, el treball acaba proposant unes línies mestres per a programes d’assessorament i suport a les famílies amb fills i filles sords, així com orientacions per a l’abordatge de la tasca assessora amb famílies.