Notícies 3cat24.cat

dijous, 22 de maig de 2008

L'Estat francès reforma la Constitució per a reconèixer les "llengües regionals"

Per primer cop en la història de l´Estat francès, les llengües minoritàries han estat reconegudes. Ara la majoria són en perill d´extinció, com el català a la Catalunya Nord.

És com donar el tret de gràcia.

La Constitució francesa ja reconeix les llengües minoritàries de l'estat. L'Assemblea Nacional ha aprovat avui aquesta esmena al projecte de llei de reforma del text constitucional. L'article 1 de la Constitució deia, fins ara: "França és una República indivisible, laica, democràtica i social, que assegura la igualtat davant la llei de tots les ciutadans sense distinció d'origen, raça o religió. Respecta totes les creences. L'organització és descentralitzada". I l'esmena aprovada hi afegeix:
"Les llengües regionals pertanyen al seu patrimoni".

L'esmena proposa, doncs, de tenir en compte en la constitució l'existència de les llengües dites regionals, tal com havien demanat un gran nombre de diputats, sobretot arran del debat que hi va haver a l'Assemblea francesa el 7 de maig proppassat. En aquell debat, per primera volta es va parlar del reconeixement de les llengües minoritàries de l'Estat, entre les quals hi ha el català, l'occità, l'alsacià, el basc, el bretó i el cors. Però avui l'aprovació de l'esmena ha estat sorprenent, perquè diversos diputats de tots els grups parlamentaris n'havien presentat de similars la setmana passada, i el president de la comissió de Lleis de la cambra, Jean-Luc Warsmann, les havia refusades totes. Avui, en canvi, ha estat Warsmann mateix qui l'ha presentada.

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2008
MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Vème RÉPUBLIQUE

ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
L’article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée:
«Les langues régionales appartiennent à son patrimoine».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose de tenir compte du souhait d’inscrire dans la Constitution l’existence de langues régionales, qui a été exprimé par un grand nombre de parlementaires, notamment à l’occasion du récent débat qui a eu lieu à l’Assemblée nationale sur les langues régionales (séance publique du mercredi 7 mai 2008).

Il est proposé d’insérer la mention des langues régionales dans l’article 1er de la Constitution, qui a été complété par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 afin de préciser que «son organisation est décentralisée».