Notícies 3cat24.cat

diumenge, 18 de maig de 2008

Unitats didàctiques d'Anglès

Primària. Conjunt de 5 unitats emmarcades dins del currículum d'anglès de primària, on es treballen els següents temes: The classroom, Clothes, Transports, The time i Evaluation.
Batxillerat. Unitat didàctica adreçada a l'alumnat que adquireix coneixements sobre cultura anglesa (història i literatura) i per millorar la competència lingüística en anglès.
ESO i Batxillerat. Activitats orientades a l'alumnat que vol aprendre de manera pràctica i reflexiva com llegir i escriure un text narratiu.
2n cicle d'ESO. Activitats de comprensió lectora i d'exercitació per a reforçar aspectes gramaticals. El fil conductor és el tema dels esports i la història del futbol, el tennis i el bàsquet.
Primària. Unitat didàctica que, fent un ús real de la llengua, vol apropar l'alumnat al vocabulari bàsic relacionat amb l'aula.