Notícies 3cat24.cat

dimarts, 3 de juny de 2008

Comunitats Catalanes de l'Exterior

La Secretaria d'Afers Exteriors, a través de l'Àrea de les Comunitats Catalanes de l'Exterior, dóna suport a entitats privades que la Generalitat de Catalunya ha reconegut com a comunitats catalanes de l’exterior per acord de Govern prèvia sol·licitud de la mateixa entitat. Es tracta d’entitats constituïdes per gent catalana o catalanòfila que tenen com a objectius, entre altres, la promoció de Catalunya i el suport a la comunitat catalana resident a l’exterior de Catalunya.
Enllaços externsPàgina de les Comunitats Catalanes a l'exterior

Pàgines institucionals
Consell de les Comunitats Catalanes a l'Exterior:

http://www10.gencat.net/pres_casals/consell_comunitats.htm


Web dels Casals Catalans al món:

http://www10.gencat.net/pres_casals/AppJava/index.jsp

Centres Valencians a l'Exterior:

http://www.pre.gva.es/centrosvalencianos/valenciano/index.html

Cultura Balears a l'Exterior:

http://www.culturabalears.net/

Secretaria de Relacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya:

http://www.gencat.net/relacions_exteriors

Oficines de la Generalitat de Catalunya a l'exterior:

http://www.gencat.net/relacions_exteriors/oficines/6_1_presentacio.htm

COPEC Cultura de Catalunya:

http://www.copec.es/

COPCA Centre de serveis a la internacionalització de l'empresa. Exportació / Comerç exterior:

http://www.copca.com/

Subvenció, assessorament, empresa, innovació pime catalana - CIDEM:

http://www10.gencat.net/cidem/cat/

Turisme Catalunya:

http://www.gencat.net/turisme

Consorcis especialitzats en projecció exterior de Catalunya

Institut Ramon Llull:

http://www.llull.com/

Patronat Català Pro Europa:

http://www.infoeuropa.org/

Casa Àsia:

http://www.casaasia.org/

ICCI Institut Català de Cooperació Iberoamericana:

http://www.americat.net/

Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya:

http://www.iigov.org/

Centres d'estudis
Fundació CIDOB:

http://www.cidob.org/

CEI Centre d'Estudis Internacionals:

http://www.ceibcn.com/

Altres pàgines
Federació Internacional d'Entitats Catalanes:

http://fiec.nexica.net/

Diari Cívic de Joan-Ramon Colomines-Companys (Londres):

http://diaricivic.blogspot.com/

Catalan Society Newsgroup:

news:soc.culture.catalan

Catalan discussion group:

news:bit.listserv.catala

Sant Jordi, més enllà de casa nostra:

http://www.solblau.net/08800/abril98/6.htm