Notícies 3cat24.cat

dimecres, 25 de juny de 2008

El català en les enginyeries de la Universitat Politècnica de València: dades i reflexions (Anna Montesinos López)

La Universitat Politècnica de València (UPV) és una comunitat social formada aproximadament per 38.000 persones, de les quals la majoria són estudiants que oscil∙len entre els 18 i els 30 anys. Com a grup social que integra una institució el nostre propòsit és analitzar la presència del català i l’ús lingüístic d’aquest. Abans, però, no hem d’oblidar que la UPV es troba en un país on el nombre de parlants disminueix cada any, la voluntat política de garantir-ne “l’ús normal” és pràcticament nul∙la i la pressió social per a exigir-lo no és suficientment forta per a invertir l’actual procés de substitució lingüística (Ferrando, 1991: 103).