Notícies 3cat24.cat

dijous, 28 d’agost de 2008

Integral definida

Informacions i exercicis sobre el concepte d'integral definida d'una funció i sobre el càlcul d'integrals de forma aproximada. Proposa exercicis.