Notícies 3cat24.cat

dissabte, 16 d’agost de 2008

Videoclips infantils

Creació de videoclips infantils per a treballar la comprensió i l'expressió oral

L'objectiu d'aquest taller es crear recursos que treballin la comprensió i expressió oral aprofitant un material tant atractiu per als nens com són les cançons infantils.
A partir d'unes cançons ja enregistrades amb autorització de l'autor es vol preparar diferents materials que ajudin l'alumnat tant en la comprensió de la lletra com a una correcta producció.
Aquest materials els hem anomenat Videoclips ja que inclouran les cançons amb dibuixos, fotografies o animacions que les il·lustrin.