Notícies 3cat24.cat

dissabte, 13 de setembre de 2008

"Altra volta" (Eugeni S. Reig)

La locució altra volta significa 'novament, de nou'.

Podem dir, per exemple: «¿Ja estàs altra volta ací? ¿No t’he dit que no et mogues de la teua habitació?»

En la rondalla L’amor de les tres taronges d’Enric Valor (dins Rondalles valencianes, 6é volum, Edicions del Bullent, Picanya, 1986, pàg. 33) podem llegir: «[...] però les plantes que voregen la senda, i el ventet juganer, que no atura un moment, us han embullat altra volta el cabell [...]»

Tenim l’expressió ¿altra volta pum? que s’usa per a manifestar contrarietat quan una mateixa cosa s’ha dit o s’ha preguntat en repetides ocasions.

La locució “altra volta”, sense article, significa, com hem dit, 'novament, de nou', mentres que la locució una altra volta, amb article, significa 'en una altra ocasió'. Si dic “ja estic altra volta en l’hospital” vull dir “ja estic de nou en l’hospital”, però si dic “una altra volta aniré a l’hospital” vull dir “en una altra ocasió aniré a l’hospital”.

Com que en castellà no hi ha eixa diferència i usa “otra vez” en els dos casos, els catalanoparlants, per desgràcia, tenim la tendència, cada volta més, a usar únicament i exclusivament la locució “una altra volta”. Això és un castellanisme empobridor, innecessari i molt lamentable. Hem d’esforçar-nos a usar les expressions “altra volta” i “una altra volta” quan corresponga.