Notícies 3cat24.cat

divendres, 17 d’octubre de 2008

Pronunciem (Josep Pi Mallarach)

Activitats d'autoaprenentatge de la pronunciació catalana per a alumnat nouvingut

El projecte PRONUNCIEM desenvolupa una sèrie d’activitats didàctiques interactives adreçades a introduir l’alumnat nouvingut d’ensenyament secundari en la pronúncia bàsica del català central.

Les activitats interactives treballen tant la identificació perceptiva dels sons com la seva producció a partir de la repetició i la imitació.

El projecte Pronunciem incorpora novetats en la didàctica de la pronunciació pel fet d’atorgar la mateixa rellevància als suprasegments del català (accent, entonació) com als segments concrets (vocals, consonants) per tal que l’alumnat pugui identificar contextualment els elements que caracteritzen la llengua catalana.

http://www.xtec.cat/%7Ejpi/index.htm