Notícies 3cat24.cat

dimecres, 26 de novembre de 2008

Aristocràcia

El terme aristocràcia s'utilitzava en l'Antiga Grècia per referir-se la forma de govern en què el poder era ostentat pels "millors". Es deriva de les paraules gregues aristos, "millor" i kratein "governar". Avui dia, aquest terme defineix la forma de govern en què el poder és ostentat per una elit, un grup social minoritari o privilegiat econòmicament o per raó del seu llinatge, intel·ligència o nivell cultural.