Notícies 3cat24.cat

dilluns, 17 de novembre de 2008

Hidrologia

La hidrologia és la ciència geogràfica que es dedica a l'estudi de la distribució i les propietats de l'aigua, en l'atmosfera i en la superfície terrestre. Això inclou les precipitacions, la humitat del sòl, l'evapotranspiració, l'aigua subterrània i l'equilibri de les masses glacials.