Notícies 3cat24.cat

dimecres, 28 de novembre de 2012

Curs de Valencià per a adults (IES Alcalans de Montserrat)
CURS DE VALENCIÀ PER A ADULTS 
A L'INSTITUT ALCALANS, DE MONTSERRAT


L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Alcalans, en col·laboració amb la Direcció de l’Institut, organitza un curs gratuït de valencià per als pares o tutors legals de l’alumnat, professorat, alumnat de segon de batxillerat o exalumnes, que començarà inicialment la primera setmana de desembre, i de ple a partir de gener de 2013, previsiblement els dilluns o dimarts, de 18.30 a 20.30 hores.

Depenent del nivell dels inscrits al curs, que comencen de zero o ja iniciats, es tractarà d’aprofundir en els coneixements previs, aprendre’n d’altres interessants de la llengua pròpia de la zona o assolir competències lingüístiques necessàries per a la vida, el treball, ajudar els fills en les tasques escolars o, simplement, per vanitat personal en l’ús de l’idioma.

La metodologia contemplarà el perfil de l'alumnat adult amb una base escassa en la matèria o que necessite reforçar-la. Es dedicarà un temps diari a la conversa formal per al domini oral de la varietat estàndard. Una segona part correspondrà a la teoria lingüística, en què es treballarà la normativa gramatical a partir de quantitat d’exemples i pràctica escrita, des del dictat a l'explicació dels principis que regeixen l'ús culte de la llengua. 

El curs serà gratuït, però qui vulga assistir-hi haurà de formalitzar la inscripció per motius organitzatius comunicant-ho a l’Administració de la Casa de la Cultura (Àngels), a la Biblioteca (Luz), a la Directiva de l’AMPA o a la Direcció o Administració de l’Institut (Maria José).