Notícies 3cat24.cat

dimecres, 30 de gener de 2008

Hudà! Joc de literatura de les Illes Balears

Joc sobre moviments literaris, autors i obres de la literatura de les Balears, adreçat a educació secundària i batxillerat.

Participau en els concursos i guanyau un viatge d’estudis a Barcelona, Madrid, o València.

Hudà: Interjecció catalana medieval que significa oidà! Expressa sorpresa o admiració barrejada amb alegria. En queden referències a la documentació medieval com ara als llibres de Cúria Reial de Montuiri i d’Algaida.

Què és www.hudaweb.com?

És l’adaptació com a web del CD Hudà!, sobre moviments literaris, autors i obres de la literatura de les Illes Balears. Es tracta d’un projecte que presenta una proposta de conjunció entre contingut i joc amb l’objectiu d’oferir:

a l’usuari final (alumnes), un entorn d’aprenentatge lúdic diferent dels actuals sistemes oferts per Internet.

als usuaris gestors (professors), una eina de feina òptima per fer determinades tasques en el procés educatiu.

La idea global és presentar d’una manera divertida i engrescadora uns continguts textuals, gràfics, sonors i audiovisuals referits a la literatura de les Illes Balears.

A qui s’adreça?

El projecte s’adreça a l’alumnat d’educació secundària obligatòria i batxillerat de tots els centres públics, concertats i privats de les Illes Balears.

Com funciona?

Hudà! és enfocat com un web interactiu en el qual els alumnes han de triar una resposta correcta per a preguntes tipus test que són plantejades pel web. En cas de dubte entre les opcions, poden consultar uns apartats del web que ofereixen informació sobre autors i moviments literaris.

Can Sales, la Biblioteca Pública de Palma, és la imatge que es pren com a base per crear l’espai virtual en el qual es desenvolupa el joc, de manera que els alumnes poden navegar per les diferents sales de la biblioteca.

Hudà! Incorpora uns concursos bimestrals per a grups classe amb premis destinats al centre, els alumnes i els professors.

Així, el web permet un doble ús: d’una banda, individualment, com a instrument d’aprenentatge; de l’altra, en grup classe, en el marc de l’ensenyament de la literatura i com a participant dels concursos esmentats.

Com inscriure’s al concurs? El/La professor/a haurà d’inscriure els alumnes del grup classe que hagin de participar en el concurs el primer cop que s’hi connectin. Cada vegada que s’hi tornin a connectar, a mesura que encertin l’opció correcta de les preguntes, aniran sumant punts.