Notícies 3cat24.cat

divendres, 7 de març de 2008

Encara les Regles d'esquivar vocables (per Germà Colon)

Una de les coses (no la més important, però) que han preocupat tothom en aquestes Regles és la suposada autoria de Pere Miquel Carbonell. Com que en discutirem i com que jo no estic gens d’acord amb el punt de vista del Dr. Badia en la seva edició i estudi de les Regles, vull fer constar, des del començament, l’afecte personal i científic pel meu mestre.

Independentment del problema de l’autoria, cal dir que les Regles són una eina magnífica per a l’estudi de la història de la llengua catalana. Sempre he expressat el meu agraïment al Dr. Badia per haver-les donat a conèixer, ja el 1950.


Venint a la nostra obra afirmaré una altra vegada que en el seu inici hagué de ser un text valencià, altrament ¿què hi fa la famosa frase de «mossèm Fenollar e misser Hierònim Pau e altres homens diserts catalans e valencians» en la ploma de Carbonell? Si parlem d’un eix Barcelona-València, ¿quin paper hi juga Carbonell que mai no trepitjà el regne de València ni es mogué de Barcelona? Si Carbonell, que sempre es posa en primer lloc, diu precisament que aquests tres fulls de les Regles pertanyen a Fenollar i a Pau, per què no l’hem de creure? Què és això de “referent d’autoritat” de què parla Badia?