Notícies 3cat24.cat

dissabte, 8 de març de 2008

Vocabulari de la llengua catalana medieval

Aquest vocabulari és fruit de la feina de despullament de textos antics duta a terme per Lluís Faraudo de Saint-Germain. Aquest erudit va anar elaborant fitxes fins a crear un conjunt de 16 cedularis. Els materials d’aquests cedularis provenen de diverses fonts de tota índole, literàries o no, com ara, Documents d'Alart, Cançoner de Saragossa, Ordinacions de Mallorca, Històries Troianes de Conesa, Inventari de Pere Beset, Furs de València, Llibre de la Universitat d'Igualada, Itinerari de l'infant Joan, etc. Això al costat de les Cròniques de Jaume I, Muntaner, Desclot i Pere el Cerimoniós i d'obres de Bernat Metge, sant Vicent Ferrer, Eiximenis, Ausiàs March, Joanot Martorell, entre d’altres. Faraudo no va despullar sistemàticament i completa els texts sinó que va recollir-ne aquells mots i expressions que li semblaven envellits o que, per qualsevol motiu, considerà dignes de fer-ne una fitxa, però la riquesa dels seus despullaments és extraordinària.