Notícies 3cat24.cat

dissabte, 8 de març de 2008

Les regles d'esquivar vocables (per Antoni Ferrando)

Les regles d'esquivar vocables: una qüestió d'història cultural, de filologia i de sociolingüística històrica (Antoni FERRANDO, IEC-Universitat de València).

L’autor de la major part de les Regles, tal com ens han arribat, ha de ser un catalanooriental del continent, perquè la majoria d’elles corregeixen trets fonètics, morfològics i lèxics del català parlat de Barcelona, en general compartits totalment o parcialment pel català central.
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/viewPDFInterstitial/21320/42329