Notícies 3cat24.cat

dijous, 12 de juny de 2008

Activitats JClic en Llengua de Signes Catalana

En aquest taller van realitzar activitats pel JClic sobre l'alfabet dactilològic de la LLengua de Signes Catalana (LSC) i de terminologia verbal també en LSC. L'objectiu d'aquestes activitats és treballar la correspondència grafia-fonema, lletra-dactilologia, signe-paraula, frase-producció signada.

La intenció educativa present en les activitats és facilitar l'aprenentatge de la dactilologia i la seva correspondència amb les grafies de l'alfabet català, i d'un extens conjunt de verbs catalans a través d'activitats informatives i d'associació elaborades amb el programa JClic. També trobarem vídeos amb produccions signades en l'estructura pròpia de la LSC i associar-la amb el català escrit.