Notícies 3cat24.cat

dijous, 12 de juny de 2008

Declaració de Bolònia

El que avui dia coneixem com a Bolonya és un procés que es va iniciar l'any 1999 arrel d'una declaració (la Declaració de Bolonya), on es plantejava el projecte de crear un Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Els objectius bàsics d'aquest projecte eren donar qualitat als estudis universitaris a nivell europeu i aconseguir una gran mobilitat pels estudiants, de forma que es poguessin moure per Europa sense haver de fer tots els tràmits de convalidació actuals.
Degut a que Espanya és signant d'aquest tractat, ens hi hem d'adherir. La data màxima d'implantació de Bolònia és el setembre de 2010.

http://dat.upc.edu/web/Informacio/Bologna/

http://www10.gencat.net/dursi/generados/catala/universitats/recurs/doc/declaracio_bolonia.pdf