Notícies 3cat24.cat

dimecres, 23 d’abril de 2008

Convocatòria Oposicions Professorat de Secundària 2008 a la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Educació

ORDRE de 15 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professorat d’Ensenyament Secundari, professorat d’Escoles Oficials d’Idiomes, professorat de Música i Arts Escèniques i professorat tècnic de Formació Professional.