Notícies 3cat24.cat

dimecres, 23 d’abril de 2008

Convocatòria Oposicions Mestres 2008 a la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Educació

ORDRE de 15 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats.