Notícies 3cat24.cat

dijous, 10 d’abril de 2008

Convivència en els centres docents no universitaris, i drets i deures dels participants en el sistema educatiu valencià (Decret 39/2008, de 4 d'abril)

DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis.

http://www.pv.ccoo.es/ensenyament/HTM-DOCS/HTM-DOCS/2008decretdeures.pdf