Notícies 3cat24.cat

dijous, 10 d’abril de 2008

Si ni la terra ni la gent estem en venda... per què ens estem consumint? (EduAlter)

El consum és un dels elements més cotidians a la vida. Totes i tots consumim: necessitem alimentar-nos, vestir-nos, calçar-nos, moure'ns, accedir a l'oci... L'acte de consumir és una activitat tan integrada a la nostra vida que soviet no som conscients de tots els "inputs" externs que hi tenen relació. A mesura que s'apropen les dates de Nadal apareixen als mitjans notícies que informen sobre nivells de consum i alerten de la possibilitat que aquests es disparin a causa d'una festivitat molt lligada als regals. Però durant tot l'any rebem constantment impactes que inciten al consum en forma de publicitat directa als diferents mitjans audiovisuals, banners a Internet, promocions via telèfon mòvil, o a les bústies, atractius anuncis en valles publicitàries, a l'autobús...

La publicitat, com un element més als mitjans, ens intenta convèncer de que com més consumim més feliços i més moderns serem. Allò que normalment no reflexa són les repercussions socials i mediambientals que tenen la producció i distribució dels béns i serveis que se'ns incita a comprar. És per això que és de rellevant importància incloure de manera transversal en el procés educatiu formal elements de reflexió i una visió crítica sobre el consum, oferint alternatives a l'abast de l'alumnat, donant a conèixer l'anomenat consum responsable o conscient.
Essent el consum un acte tan cotidià i que alhora mou ingents interessos econòmics, ens trobarem que podem d'abordar la temàtica des de dues perspectives: la vivencial, posant en contacte l'alumne amb la seva realitat inmediata i proposant activitats que el duguin a la reflexió i a l'autoubicació en el sistema de consum actual per a abordar conseqüències locals i globals i les alternatives pràctiques; i la cognitiva, donant a conèixer l'entramat del sistema del comerç internacional, amb els seus actors i les seves externalitats. De forma resumida aquest són alguns dels objectius que es plantegen:

Donar una ullada al sistema de comerç internacional per a copsar la trama d'interessos econòmics, els actors i el posicionament de cada un d'ells en les relacions d'intercanvi comercial.

Fomentar l'análisi crític sobre el tracte dels mitjans de comunicació audiovisuals sobre temàtiques de consum: de la notícia a la publicitat.

Analitzar el sistema de consum actual, els efectes de la publicitat i la manca d'informació que pateixen els consumidors.

Donar a conèixer les conseqüències del consum, que no és una activitat neutral.

Afavorir l'autonomia, l'esperit crític i la capacitat de decisió.

Facilitar elements per a la reflexió sobre el poder individual que ens confereix el consum.

Identificar alternatives: el consum conscient i responsable com una combinació del consum ètic i crític, el consum solidari i el consum ecològic.

No criminalitzar l'acte de consumir, es busca fomentar la reflexió.

Fomentar l'aprenentatge vivencial i participatiu.

A continuació trobareu tres blocs temàtics amb activitats per treballar amb el grup classe per tal de proveir-los de les eines necessàries per fer-los més crítics davant el sistema de consum actual, posant en dubte els discursos imperants i oferint alternatives reals. A cada bloc hi ha una introducció teòrica, amb recursos de suport per a ampliar informació o enriquir les activitats proposades posteriorment. Les activitats han estat plantejades pensant en tres metodologies de treball:

La lectura crítica de textos i articles, amb una posterior reflexió al voltant de preguntes i una posada en comú i possible debat.

L'impacte visual i la comparativa d'imatges interrelacionades, ja sigui per el seu antagonisme o per la seva complementarietat.

L'experiència vivencial. Multitud de coneixements ja estan en nosaltres mateix@s o poden sorgir a través de la reflexió sobre la pròpia actuació. Connectem l'aprenentage a la vida diària.