Notícies 3cat24.cat

diumenge, 27 d’abril de 2008

El català, llengua comuna

Més de vint entitats vinculades a la immigració organitzen l'acte «El català, llengua comuna», durant la diada de Sant Jordi.

El català, llengua comuna» és, una vegada més, el lema sota el qual s'apleguen les diferents activitats que es duran a terme durant la diada. Es tracta d'una divisa que resumeix molt bé la filosofia amb la qual les entitats organitzadores han concebut la celebració del Sant Jordi: la nostra realitat sociolingüística és la d'un país multilingüe, en el qual es parlen més de 250 llengües; en aquest context de diversitat lingüística, el català és la llengua que ens uneix a tots i a totes, és l'idioma amb el qual volem construir la societat i que tothom pot compartir, per això volem que sigui la llengua comuna.

Amb la celebració d'aquest acte, la Plataforma per la Llengua, que és l'organització encarregada de dinamitzar aquesta xarxa associativa, pretén afavorir l'intercanvi i la relació entre nous i vells catalans, amb la intenció de facilitar la incorporació de les persones nouvingudes a la societat d'acollida i d'incentivar les relacions interculturals.

Pel que fa a les diverses associacions que participen en l'organització de l'acte, n'hi ha de tot tipus. Principalment es tracta d'entitats de persones immigrades que ja fa uns anys van acceptar l'oferiment de la Plataforma per la Llengua de participar activament a una festa amb tanta significació per a la societat catalana. Aquestes entitats han vist que sumar-se a les celebracions del Sant Jordi és una bona manera de donar-se a conèixer i de transmetre la voluntat que té la comunitat que representen de participar en projectes compartits. Així mateix, volen reivindicar l'ús del català com a signe visible d'identificació amb la societat catalana i en destaquen el paper que juga com a instrument que contribueix a la inclusió social.

http://www.plataforma-llengua.cat/doc/manifest_santjordi08.pdf