Notícies 3cat24.cat

dissabte, 3 de maig de 2008

Assetjament escolar ("Bullying")

La Direcció General de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM), entre d’altres funcions, vetlla pels drets dels menors, un dels quals és ser respectats en el seu entorn per tal de sentir-s'hi segurs.

La preocupació de ciutadans de la nostra comunitat davant diverses situacions que viuen joves del seu voltant ens ha animat a elaborar aquest document per donar resposta a una sèrie de consultes rebudes a l’ODDM amb la mateixa temàtica, a més de difondre un tema que preocupa la societat en general.

Ens trobàvem amb un relatiu buit pel que fa a la informació sobre aquest tema, per la qual cosa necessitàvem un document divulgatiu per a les diferents parts implicades. Un material com a punt de partida per aclarir i contribuir a orientar l’alumnat, els pares i les mares, els tutors i els docents, atès que els conflictes són presents sempre a les societats, i la resolució hi ha d’estar contextualitzada, tenint en compte les parts implicades.
En aquest cas ens centram en l’àmbit escolar, en el qual es pateix l’assetjament escolar (bullying). (Govern de les Illes Balears. Conselleria de Presidència i Esports. ODDM.)
http://www.observatoriconvivenciaescolar.es/archivos/AssetjamentescolarBullyingODDMCATALA.pdf.pdf