Notícies 3cat24.cat

dijous, 29 de maig de 2008

Creació i utilització de blocs a l'aula de tutoria (Maria Eulàlia Guillamon i Guillamon)

La Neoloteca defineix el terme bloc com a pàgina web, generalment de caràcter personal i poc institucional, amb una estructura cronològica que s'actualitza regularment i que presenta informació o opinions sobre temes diversos.
La Hiperenciclòpedia afegeix que es tracta d'una plana web, gairebé sempre d'un sol autor, que conté articles i imatges ordenats per la data de publicació i que s'actualitza molt sovint, com si fos un diari. Té un format de publicació caracteritzat per breus paràgrafs de prosa, molts cops de caràcter personal, intercalats amb enllaços a vegades comentats a d'altres blocs i/o planes d'internet.

http://www.xtec.net/~mguilla4/