Notícies 3cat24.cat

dijous, 29 de maig de 2008

Fe bahà'í

La Fe bahà'í és una religió fundada al 1863 per Bahà'u'llàh i que actualment és seguida per més de 7 milions de persones a tot el món. Els bahà'ís creuen que totes les religions provenen del mateix Déu i que han aparegut amb el Missatge de Déu per a la humanitat a mesura que aquesta ha tingut capacitat per rebre'l. Algunes de les religions anteriors que els bahà'ís afirmen que provenen de Déu (en ordre d'aparició): hinduisme, budisme, judaisme, cristianisme, islam, babisme. El Bàb (en àrab: la Porta) va proclamar ser l'Enviat de Déu per a la seva època l'any 1844 i que preparava la humanitat sencera per a l'arribada d'una nova Manifestació de Déu: Bahà'u'llàh.