Notícies 3cat24.cat

divendres, 23 de maig de 2008

Lectura de la Tesi de doctorat de Biel Sansano

Crònica de la lectura i defensa de la Tesi
de doctorat del professor Biel Sansano

Avui divendres, dia 23 de maig de 2008, a les 11 del matí, ha tingut lloc a la Sala de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant, l'acte públic de lectura i defensa de la Tesi de doctorat del professor Gabriel Sansano i Belso.

El Tribunal ha estat format pel Doctor Joan Mas i Vives, de la Universitat de les Illes Balears, que el presidia; el Doctor Juan Antonio Rios Carratalà, de la Universitat d'Alacant, en funcions de secretari; el Doctor François Suréda, de la Universitat de Perpìnyà; el Doctor Josep Maria Sala Valldaura, de la Universitat de Lleida; i el Doctor Antoni Serrà Campins, de la Universitat de Girona. Hi actuaven com a vocals suplents el Doctor Albert Rossich, de la Universitat de Girona, i el Doctor René Andioc, professor jubilat de la Universitat de Perpinyà.

Dins els estudis de recerca en llengua catalana, la tesi, conduent a l'obtenció del grau de Doctor en Filologia Catalana, s'acull a la menció de Doctor Europeu, per la qual cosa una part ha estat redactada i llegida en llengua francesa.

La tesi, intitulada "La dramatúrgia popular valenciana del segle XVIII: el teatre breu", de la qual ha estat tutor el professor Doctor Enric Balaguer i Pascual, de la Universitat d'Alacant, ha sigut dirigida pel professor Doctor Josep Lluís Sirera i Turó, de la Universitat de València. En la recerca, s'hi estudia el teatre breu no oficial, que aporta una revisió del concepte de "col·loqui", i mostra una concepció nova que il·lustra sobre aquest gènere en la societat valenciana del Barroc.

La llarga trajectòria del professor Sansano comença oficialment en el treball de tesi de llicenciatura titulat Obra teatral valenciana de Martí Domínguez Barberà (1908-1984): "Les Malaenes".

Des d'aleshores ha publicat un munt d'articles sobre "Estudi del teatre popular valencià", "Estudis sobre la Festa d'Elx", "Literatura valenciana actual", "Teatre valencià virtual", "Sobre antecedents dramàtics de Josep Bernat i Baldoví", "El teatre català dels orígens al segle XVIII", "Sobre els primers sainets valencians", "La dietarística barroca, font ocasional del teatre popular del segle XIX", "La renovació teatral de Martí Domínguez", "Aproximació a l'obra teatral de Manuel Molins", i "El text literari de la Festa o Misteri d'Elx".

Ha participat en diverses obres en l'escriptura de capítols com "L'obra dramàtica de Constantí Llombart", introducció a Martí Domínguez en les edicions dels llibres No n'eren 10? i Els horts, introducció a Josep Bernat i Baldoví-Eduard Escalante en El virgo de Visanteta-Tres forasters de Madrid, i introducció a Abú Magrib.

És autor dels llibres Quan callen les pedres (Martí Domínguez Barberà, 1908-1984) i Exemples de la Literatura Universal, i ha col·laborat en Diccionari de la Literatura Valenciana Actual (1968-2000), Història i crítica de la Festa d'Elx, Sainets il·licitans de la Restauració (1874-1896), i Invitació al Sarangollo.

Entre les edicions ha col·laborat en Actes del I Seminari d'Història de l'Espectacle Teatral; Martí Domínguez i el seu temps; Elx-Alacant: Espais culturals, economia i territori. Actes del I Seminari; S. Perpinyà, Antigüedades y glorias de la villa de Elche; i A. Ibarra y Manzoni, Diario de mi prisión (1866-1867).


L'acte de lectura de Tesi ha acollit una assistència multitudinària que ha omplert la Sala de Graus de la Facultat entre familiars, amics i col·legues en la seua trajectòria universitària, cosa que evidencia que Biel Sansano és mot apreciat per tothom.

Finalment, després de la deliberació, el Tribunal ha atorgat al doctorand la qualificació d'Excel·lent Cum Laude, que el fa mereixedor del Grau de Doctor.