Notícies 3cat24.cat

dilluns, 26 de maig de 2008

Què cal saber? (Conceptes lingüístics - Societat Catalana de Biologia)

La Societat Catalana de Biologia publica el full lexicogràfic Què Cal Saber? (QCS) des del novembre de 1984. La circular que acompanyava la primera tramesa explicava als socis que la finalitat bàsica era "donar a conèixer uns termes, regles o models que, si bé són molt ben establerts en la llengua catalana, sovint veiem o sentim ignorats en els àmbits professionals de la nostra vida quotidiana: classes, conferències, notes, avisos, resums, tesis..."

Coincidint amb la celebració del 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (CMBLC), hom va arribar al número 100 dels fulls. Aquella circumstància, juntament amb la publicació -aleshores encara recent- del Diccionari de la Llengua Catalana de l'IEC, ens va animar a editar un llibret amb el recull dels cent números. Això, a més de proporcionar la col·lecció completa de fulls, va permetre actualitzar-los d'acord amb el DIEC i amb els treballs de terminologia del TERMCAT dels darrers anys. Aquest llibret, la publicació del qual fou possible gràcies al suport rebut de la Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans, va distribuir-se als assistents del 15è CMBLC i, posteriorment, als socis de la Societat Catalana de Biologia.

Tant la finalitat com el plantejament que hom feia a l'inici de la publicació dels fulls, el 1984, continuen essent vàlids. L'interès que el QCS desperta ens ho demostren les sol·licituds rebudes de diverses entitats, com ara biblioteques, associacions o serveis de llengua de diferents universitats, que ens sol·liciten la tramesa de manera regular. També ens ho demostren les comunicacions personals rebudes; en alguns casos, per a felicitar-nos; en d'altres, per a mostrar la seva discrepància amb alguns punts tractats, o per a suggerir-nos temes per a discutir en el futur.

La llengua continua enriquint-se amb nous termes, procedents en molts casos de les ciències de la vida. El QCS, amb la seva periodicitat mensual, d'octubre a juny, pot ésser un mitjà de difusió immediata de la nova terminologia, que, en alguns casos, pot trigar anys a ser incorporada en obres d'envergadura, com ara el DIEC o el Diccionari Enciclopèdic de Medicina. També pot fer un toc d'atenció sobre la incorrecció de determinats mots o d'expressions aliens al català, que s'introdueixen a poc a poc en el llenguatge oral i escrit.