Notícies 3cat24.cat

diumenge, 9 de novembre de 2008

El TS autoritza la UV a utilitzar el terme "llengua catalana" en els seus estatuts

La secció quarta de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem (TS) ha desestimat un recurs de la Generalitat valenciana, interposat contra la resolució del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que estimava parcialment el recurs de la UV contra el Decret 1218/2004 del Consell, pel qual s'aprovaven els estatuts d'este òrgan. D'esta manera, la sentència permet que la Universitat de València utilitze en la seua norma fonamental la denominació "llengua catalana" per a designar el valencià.

L'Alt Tribunal considera com a "contrari al dret" les modificacions operades en l'article 6 i 9 per part de la Generalitat Valenciana, que, en el primer cas, eliminaven la referència de "llengua catalana" com "denominació acadèmica" del valencià i, en el segon precepte, suprimien la paraula "catalana" i la referència a "l'àrea lingüística catalana" per a designar els territoris en què es parla la nostra llengua.

En esta línia, la sala del TS recorda que hi ha dues sentències, del 2006 i del 2008, en què es pronunciava sobre l'equivalència de les denominacions català i valencià per designar designar la mateixa llengua.

Al mateix temps, es remet a la jurisprudència del Tribunal Constitucional per a indicar que "podrà dissentir-se tant com hom vulga sobre la pertinència que, en el si de la UV, la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma s'anomene indistintament valencià o català, però això no contradiu valors, béns o interessos constitucionalment tutelats i no vulnera precepte legal algun".

Paradoxalment, el Suprem va rebutjar esta mateixa setmana que una altra universitat valenciana, la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló de la Plana, mencionara en els seus estatuts que la llengua valenciana és "acadèmicament catalana".