Notícies 3cat24.cat

divendres, 5 de desembre de 2008

Diccionari multiús valencià-castellà / castellà-valencià (Josep Lacreu i al. - Edicions Bromera)

Per a la consulta, l’aprenentatge i l’ús del valencià

Definicions de paraules Valencià-castellà / Castellà-valencià
Sinònims i antònims
Indicacions de pronúncia
Famílies de paraules
Indicacions ortogràfiques
Barbarismes
Flexió verbal
Els numerals
Topònims i gentilicis
Refranys
I molt més!

La resposta més clara i completa a quasevol dubte lingüístic